Jeg stråler!

(dette er min lineærakselerator/strålemaskin)   Da er jeg i gang med strålingen på Radiumhospitalet  – siste etappe! “Ved strålebehandling brukes ioniserende stråling. Strålingen skader DNA`et i cellene, som igjen fører til at cellene dør. De friske cellene i behandlingsområdet vil også bli rammet, men har større evne til å reparere…

Les mer